Home Kinh Nghiệm Tổng hợp các truyện TIẾNG ANH cho bé từ cơ bản tới...

Tổng hợp các truyện TIẾNG ANH cho bé từ cơ bản tới nâng cao

182

Sau đây Mombabyenglish sẽ giới thiệu với bố/mẹ 52 đầu mục mp3 Truyện HOT NHẤT năm 2019 dùng để luyện nghe tiếng anh cho bé . Danh sách được xếp theo thứ tự từ cơ bản đến nâng cao dành cho các bé mới bắt đầu tiếp xúc tiếng anh:

1. Usborne Phonics reader 
https://drive.google.com/…/15iVnqi4lglFJj2cANGjRBq3HW4Ax-1iW
2. Usborne xanh
https://drive.google.com/…/1Q33s2zpYKcXNYw-THksPJv2O2UdwZRai
3. Usborne đỏ
https://drive.google.com/open…
3.Usborne vàng
https://drive.google.com/…/1MjSvami-VeLHQKFrjMyv76Q6qzJfkCEX
4. Science readers ABCD
https://drive.google.com/…/1sfQM9y3PdJ6hY0bxZJacPH-GLiT37m7a
5. Scholastic Readers 24books
https://drive.google.com/…/1HFKUQN7EJEWl94GD9z827Eyseqaq6LGP
6. POTATO PALS
https://drive.google.com/…/1f_0aG23lUU0-JTaoA5f1Nel8gPHCpXhm
7. peppa pig 17q
https://drive.google.com/…/1RavUgm-bxoYd67dJ02J60PcIGza7JZgl
8. Oxford read & imagine
https://drive.google.com/…/1_cgJf0UzcHYO4WtuSjzuVY2Ck-cBTg8j
9. Oxford Read and Discover 
https://drive.google.com/…/1cvyYFLx46NzP3u0sF2ErsoSfQ2063zZo

10. Maisy
https://drive.google.com/…/17l6uYtH_zV7xmq0Td1GZcWVJJFmpry_r
11. Magic Fc
https://drive.google.com/…/1QR9SoKW7Hkeq9a56sHpDUr09zK4afRQE
12. I wonder why
https://drive.google.com/…/14MwbteoySRB4TUfmp6Te62s7eSSTo9kn
13 i can read criter
https://drive.google.com/…/1EQSl7BRi9kW4qU7xEIgHiAEQjed4yfHL
14. How do dinosaurs
https://drive.google.com/…/1eWsEbGBzF_aUP23MX4ahVR3JPOmmOTAS


15. Harcourt Decodable Books
https://drive.google.com/…/1D7l-9si1UDGET0-d0NX-r_EkOliZaGrI
16. Biscuit lớn 18q
https://drive.google.com/…/1du7JmYvExwIhqbSmxMDlfwZuJvtxPYv8
17. Biscuit nhỏ 24q
https://drive.google.com/…/1Q3RPg3EXmklgWa1x1pB49qZeAekcmCau
18. The things i love about
https://drive.google.com/…/1k1Q7R6DgIl4lcV_dgRrO4207w83cDkLL
19. My Very First Mother GOOSE
https://drive.google.com/…/1BE2iEflMvU9O16iWdbgpb3DaBilkvhri
20. Winnie the Witch: https://drive.google.com/open…
21. when im feeling: https://drive.google.com/open…
22. Thing i love about: https://drive.google.com/open…
23. Super Hammy: https://drive.google.com/open…
24. Sheep Duck: https://drive.google.com/open…
25: Pinkallcious: https://drive.google.com/open…
26: Peter rabbit: https://drive.google.com/open…
27. Padding ton: https://drive.google.com/open…
28. Nhật ký nhút nhát: https://drive.google.com/open…
29, Nate the Great: https://drive.google.com/open…
30. My first wordbook: https://drive.google.com/open…
31. Me 6 quyển (khoa học) : https://drive.google.com/open…
32. Magic Bus School: https://drive.google.com/open…
33. Look at me: https://drive.google.com/open…
34. Little Tiger Collection: https://drive.google.com/open…
35. Learning to get along: https://drive.google.com/open…
36. Key word 1-12 level: https://drive.google.com/open…
37. Kazen Katq: https://drive.google.com/open…
38. I wonder why: https://drive.google.com/open…
39: Học phổ thông Mỹ (update dần, dùng máy tính mở file bấm vào hình loa để nghe): https://drive.google.com/open…
40. Geronimo 1-20: https://drive.google.com/open…
41. Froggy: https://drive.google.com/open…
42. Biff, Chip, Kipper: https://drive.google.com/open…
43. Alphabet Ice Cream: https://drive.google.com/open…
44. All aboard reading: https://drive.google.com/open…
45. Farmyard: https://drive.google.com/open…
46. Bear 4 quyển: https://drive.google.com/open…
47. Sách tập viết: https://drive.google.com/open…
48. Dr seuss: https://drive.google.com/open…
49. Piggie and Elephant :https://drive.google.com/open…
50: Thơ Xuan quỳnh: https://drive.google.com/open…
51. Góc sân và khoảng trời Trần Đăng Khoa:https://drive.google.com/open…
52. Oxford phonics world: https://drive.google.com/open…
Nguồn sưu tầm facebook

Facebook Comments